top of page

Økologisk produktion - hvordan & hvorfor

Den enkelte kan have mange grunde til at foretrække økologi i sit valg

både som forbruger og avler. Det der nok især betyder noget for de fleste,

er bevidstheden om, at der i det økologiske produkt ikke er anvendt kemi

for at frembringe et godt og givtigt resultat.

Økologi som begreb blev oprindelig skabt i 1866 af den tyske biolog, Ernst Haeckel og er i sin oprindelige betydning videnskaben om forholdet mellem de levende væsener og mellem dem og deres miljø.
Den danske botaniker og pioner i økolog E. Warming udgav i 1895 sin Plantesamfund, Grundtræk af den økologiske Plantegeografi. Med tiden har begrebet undergået forvandlinger og benyttes ofte i bred forstand, som generel omsorg for og beskyttelse af natur, miljø og landskab. I Tyskland især var den økologiske tankegang udbredt på højrefløjen sidst i 1800-tallet, grøn konservatisme, der vendte sig mod industrialisering, rationalisering, videnskabeliggørelse og urbanisering. Senere i 1900-tallet - især efter 1970 - synes økologi i en nyere form at blive overtaget af ventrefløjen, og mange tror fejlagtigt, at det er på venstrefløjen, at begrebet er opstået, ligesom mange fejlagtigt forbinder økologi med hippiebevægelsen.  
I vore dage kendes økologi som begreb først og fremmest for, at der ikke anvendes sprøjtemidler  og kunstgødning i jordbrugs- produktionen, og at der i den ani- malske produktion anvendes foder  avlet i overensstemmelse med økologiske principper og så vidt muligt uden anvendelse af kemi.

Produktet - Hvordan?

For at et juletræ eller pyntegrønt kan betegnes og sælges som økologisk i Danmark, skal det være fremavlet efter de danske økologiregler. Reglerne fremgår af Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, der kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Dvs. at fra frøet bliver sået på planteskolen og siden udplantet hos avleren til det bliver fældet eller klippet, skal det være behandlet efter de samme regler som produktionen af økologiske fødevarer.

Økologisk Juletræsforening, april 2021. 

bottom of page